Årsmøte i Gloi 28 januar 2021

Glòi inviterer til årsmøte torsdag 28. januar 2021, kl. 19.00, på Teams.
Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge møteleder, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsberetning

4.1 Styret

4.2 Kurskomite

4.3 Sportskomite

4.4 Aktivitetskomite

5. Behandle revidert regnskap

5.1 Uttalelsene fra revisor

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta budsjett for kommende år

9. Behandle organisasjonsplan

10. Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2021

11. Foreta valgVed forslag/saker ta kontakt med Gurli Meyer på gurlib.meyer@gmail.com eller mobil 48134152.

Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg