top of page

STYRET 2023

Leder:

Marion Gjertsås

Epost: marion-g@online.no 

 

Nestleder:

Marte Finseraas

Epost: finzoe@online.no

Sekretær:

Liv Inger Lamøy

Epost: liv.i.lamoy@gmail.com

Kasserer:

Gry Tveten Aune,

Epost:gry.aune@hotmail.com

(med støtte fra Regnskapsfører Venke Stjern)

 

Styremedlem: (leder sportskomite)

Anne Martine Eggen

Epost: martineeggen@gmail.com

Styremedlem: (leder kurs- og aktivitetskomite)

Line Woldmo

Epost: raaboligstyling@gmail.com

 

Ungdomsrepresentant:

Hedda Finseraas Moldestad

Sportskomite:

Anne Martine Eggen 

Victoria Bjerg Bjartan

Nina Ekle

Anne Lea Olsø

Kurs- og aktivitetskomite:

Line Woldmo

Hanne Trettevik

Anja Bjerkli

Solveig Amdal

Hedda Finseraas Moldestad (ungdomsrepresentant)

Redaktør:

Marte Aas Sæterhaug

Valgkomite:

Anne Aasback

Ronja Kringhaug

Lillian Uthus Mathisen

bottom of page