top of page

STYRET 2022

Konstituert leder:

Marion Gjertsås

Epost: marion-g@online.no 

 

Nestleder:

Nestleder  konstitueres som leder frem til Årsmøte 2022

 

Sekretær:

Lillian Mathisen

Epost: lillian.uthus.mathisen@gmail.com 

Kasserer:

Gry Tveten Aune,

Epost:gry.aune@hotmail.com

(med støtte fra Regnskapsfører Venke Stjern)

 

Styremedlem: (leder sportskomite)

Torunn Nordvik

Epost: torunn.nordvik@veidekke.no

 

Styremedlem: (leder kurskomite)

Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik

Epost: idanerbovik@gmail.com

 

Styremedlem: (leder aktivitetskomite)

Marte Finseraas

Epost: finzoe@online.no

 

Ungdomsrepresentant:

Julie Meyer Nielsen

Epost: juliemeyernielsen@gmail.com

Sportskomite:

Torunn Nordvik

Anne Martine Eggen

Ingun Bjørnebo Ramlo (kioskansvarlig)

Victoria Bjerg Bjartan

Anne Krog

Kurskomite:

Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik

Marthe Linnea Tronrud

Tonje Rønning

Hanna Grøtan-Johnson

Aktivitetskomite:

Marte Finseraas

Signe Elise Johansen Tyholt

Eva Olsø

Line Woldmo

Redaktør:

Marte Aas Sæterhaug

Valgkomite:

Anne Aasback

Jannicke Persen

Ronja Kringhaug

bottom of page