STYRET 2022

Leder:  Anne-Sofie Hegstad, annesofie@live.no

Nestleder: Marion Gjertsås, marion-g@online.no 

Sekretær: Lillian Mathisen, lillian.uthus.mathisen@gmail.com 

Kasserer: Gry Tveten Aune, gry.aune@hotmail.com med støtte fra Regnskapsfører Venke Stjern

Styremedlem: (leder sportskomite) Torunn Nordvik, torunn.nordvik@veidekke.no

Styremedlem: (leder kurskomite) Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik, idanerbovik@gmail.com

Styremedlem: (leder aktivitetskomite) Marte Finseraas, finzoe@online.no

Ungdomsrepresentant: Julie Meyer Nielsen, juliemeyernielsen@gmail.com

Sportskomite:

Torunn Nordvik

Anne Martine Eggen

Ingun Bjørnebo Ramlo (kioskansvarlig)

Victoria Bjerg Bjartan

Anne Krog

Kurskomite:

Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik

Marthe Linnea Tronrud

Tonje Rønning

Hanna Grøtan-Johnson

Aktivitetskomite:

Marte Finseraas

Signe Elise Johansen Tyholt

Eva Olsø

Vilde Elvestad

Line Woldmo

Redaktør

Marte Aas Sæterhaug

Valgkomite

Anne Aasback

Jannicke Persen

Ronja Kringhaug