top of page

STYRET 2024

Epost til styret i Glói: Gloiislandshestforening@gmail.com

Leder:

Rebekka Morset

Epost: Rebmo@trondelagfylke.no

 

Nestleder:

Ida Sofie Kvande

Epost: Idakvande@hotmail.com

Sekretær:

Liv Inger Lamøy

Epost: liv.i.lamoy@gmail.com

Økonomiansvarlig:

Gry Tveten Aune,

Epost: gry.aune@hotmail.com

(med støtte fra Regnskapsfører Venke Stjern)

 

Styremedlem: (leder sportskomite)

Marte Finseraas

Epost: finzoe@online.no

Styremedlem: (leder kurs- og aktivitetskomite)

Stian Bjerkan

Epost: post@stianbjerkan.no

Ungdomsrepresentant:

Hedda Finseraas Moldestad

Sportskomite:

Marte Finseraas

Torunn Nordvik

Line Woldmo

Kurs- og aktivitetskomite:

Stian Bjerkan

Vibece Larsen

Lillian Mathisen

May Lill Morseth Støre

Rannveig Jønsson

Hedda Finseraas Moldestad (ungdomsrepresentant)

Regnskapsfører:

Venche Stjern

Redaktør:

Marte Aas Sæterhaug

Kontrollkomite:

Dagfinn Krog

Janicke Persen

Valgkomite 2024/2025

Silvia Hoff

Anne Aasback

Ronja Kringhaug

Fakturainformasjon

Org. nr. 993 621 765

Alle fakturaer skal adresseres til:

Gloi islandshestforening

c/o Rebekka Morset

Møstadalsvegen 25

77234 LER

Og sendes på e-post til økonomiansvarlig og regnskapsfører for utbetaling:

gry.aune@hotmail.com og venche.stjern@ntebb.no

bottom of page